KWS
   
 

Селекційні цілі

До початку 70-х років головну роль відігравали висока урожайність та придатність до механізації вирощування.

У 80-х роках зросла роль селекції рослин, стійких проти хвороб та шкідників, а також покращення якості переробки.

В 90-х роках та в даний час з’явилися нові цілі селекції: покращення якості  поживних речовин и так званої «Low input»-придатності, а також можливість використання в нехарчовій галузі (галузь «Non-Food»).


Основні цілі селекції:

Урожайність

 • вихід цукру
 • високий вміст енергії
 • урожайність зерна

Агротехнічні характеристики

 • стійкість до полягання
 • одноростковість
 • стійкість проти цвітушності

Резистентність до

 • хвороб (грибки, віруси, бактерії)
 • шкідників (комахи, нематоди)

Якість

 • переробки
 • харчування
 • корму
 • нехарчової переробки (галузь «Non-Food») / сировина, що відновлюється

Ефективність поживних речовин

 • азот
 • фосфат

Важливі якості для селекції

 • контрольоване запилення 

 


 
KWS