KWS

Розрахунок потреби елементів живлення на планову врожайність

Розрахунок потреби елементів живлення на планову врожайність кукурудзи

В рядку "Планова врожайність" введіть середню врожайність, отримувану на даному полі за декілька років+10-15%.
Калькулятор розрахує потребу елементів живлення на планову врожайність (на 1 т зерна + побічнапродукція)


KWS