KWS

ДЖЕРОМ

Jerom_icon_usage

 • Стабільний високоврожайний гібрид
 • Придатний для вирощування за екстенсивною технологією
 • Толерантний до посухи

Група стиглості

 • середньопізня

Фенологічна характеристика

 • перше цвітіння –раннє-середнє

Агрономічні характеристики

 • придатний для ранніх строків сівби
 • рекомендований для регіонів з континентальним кліматом
 • висота стебла –середня

Стійкість до

 • холодостійкість –висока
 • розтріскування стручків та висипання насіння –висока
 • альтернарії –середня
 • склеротинії –середня
 • фомозу –середня

Урожайність та олійність

 • урожайність –висока
 • олійність — висока
 • вміст глюкозинолатів – 17-18 мк моль/г
 • стійкість до вилягання

Властивості

 • раннє цвітіння
 • гарна компенсаційна здатність за рахунок гілкування
 • підвишена стійкість до розтріскування стручків та висипання насіння
 • високий потенціал урожайності

Рекомендації

 • рекомендована густота стояння на момент збирання — 850-950 тис./га
 • рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Результати випробувань в 2015році, т/га

jerom-01.jpg

*урожайність за 8% вологості


KWS