KWS

ТРИАНГЕЛЬ

Crop Icon Oilseed Rape

Triangel_icon_usage

 • Висока зимостійкість
 • Пластичний високопродуктивний гібрид
 • Гарантований урожайза різних умов вирощування

Група стиглості

 • середньорання

Фенологічна характеристика

 • Осінній розвиток — середній
 • Весняний розвиток — повільний
 • Перше цвітіння — середнє

Агрономічні характеристики

 • Рекомендований для регіонів з континентальним кліматом
 • Придатний для ранніх та середніх строків сівби
 • Повільне відновлення вегетації у весняний період
 • Менший ризик пошкодження весняними заморозками
 • Висота рослин –середня

Стійкість до

 • вимерзання –висока
 • вилягання –висока
 • фомозу –середня
 • склеротинії –середня

Урожайність та олійність

 • урожайність –висока-дуже висока
 • олійність –висока
 • вміст глюкозинолатів –17-18 мк моль/г
 • середній осінній розвиток
 • повільне відновлення вегетації навесні
 • стійкий до хвороб

Рекомендації

 • рекомендована густота стояння на момент збирання — 450-550 тис./га
 • рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Результати випробувань в 2015році, т/га

trianhell-01.jpg

*урожайність за 8% вологості


KWS