KWS

ТУРАН

Crop Icon Oilseed Rape

Turan_icon_usage

 • Висока врожайність та вмістолії
 • Гібрид інтенсивного типу
 • Стійкий до вилягання

Група стиглості

 • рання

Фенологічна характеристика

 • Осінній розвиток –швидкий
 • Весняний розвиток – ранній
 • Перше цвітіння –раннє
 • Висота рослин –середня

Агрономічні характеристики

 • Рекомендований для інтенсивних технологій
 • Придатний для пізніх строків сівби
 • Добра регенеративна здатність рослин
 • Стійкий до розтріскування стручків

Стійкість до

 • вимерзання — висока
 • вилягання — висока
 • фомозу — висока
 • склеротинії — висока

Урожайність та олійність

 • урожайність –висока-дуже висока
 • олійність –висока
 • вміст глюкозинолатів –менше 17-18 мк моль/г
 • швидкий осінній розвиток
 • швидке відновлення вегетації навесні
 • стійкий до хвороб

Властивості

 • гарна компенсаційна здатність за рахунок гілкування
 • висока зимостікість
 • раннє цвітіння
 • стійкість до вилягання
 • підвищена стійкість до розстріскування стручків та висипання насіння
 • високий потенціал урожайності

Рекомендації

 • рекомендована густота стояння на момент збирання –400-500 тис./га
 • рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Результати випробувань в 2015році, т/га

turan-01.jpg

*урожайність за 8% вологості


KWS