KWS

ГИБРІРОК

Crop Icon Oilseed Rape

icon_hybrirock

 • Стабільний гібрид з високим потенціалом врожайності
 • Придатний для пізніх строків сівби
 • Інтенсивне гілкування

Група стиглості

 • середньорання

Фенологічна характеристика

 • Осінній розвиток –швидкий
 • Весняний розвиток –середній
 • Перше цвітіння – раннє

Агрономічні характеристики

 • Придатнийдля середніх та пізніх строків сівби
 • Інтенсивне гілкування
 • Висота рослин –середня

Стійкість до

 • вимерзання –висока
 • альтернарії – середня
 • склеротинії – середня
 • фомозу – висока

Урожайність та олійність

 • урожайність –висока
 • олійність –висока
 • вміст глюкозинолатів - 7-18 мк моль/г
 • швидкий осінній розвиток
 • повільне відновлення вегетації навесні

Властивості

 • гарна компенсаційна здатність за рахунок гілкування
 • висока зимостійкість
 • раннє цвітіння
 • стійкість до вилягання
 • підвищенастійкість до розтріскування та висипання насіння
 • високий потенціал урожайності

Рекомендації

 • рекомендована густота стояння рослин на момент збирання –400-500 тис./га
 • рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Результати випробувань в2015 році, т/га

hibrirok-01.jpg


KWS