KWS

ТРАВІАТА

Crop Icon Oilseed Rape

Traviata_icon_usage

 • Висока зимостійкість
 • Адаптивний до умов вирощування
 • Інтенсивне гілкування

Група стиглості

 • середньорання

Фенологічна характеристика

 • Осінній розвиток –середній
 • Весняний розвиток – повільний
 • Перше цвітіння –раннє

Агрономічні характеристики

 • Придатний для середніх та пізніх строків сівби
 • Повільне відновлення вегетації у весняний період
 • Низький ризик пошкодження весняними заморозками
 • Підвищена стійкість до розтріскування стручків та висипання насіння

Стійкість до

 • вимерзання –висока
 • вилягання –висока
 • фомозу – середня
 • склеротинії –середня

Урожайність та олійність

 • урожайність –висока-дуже висока
 • олійність –висока
 • вміст глюкозинолатів –17-18 мк моль/г
 • середній осінній розвиток
 • повільне відновлення вегетації
 • стійкий до хвороб

Властивості

 • гарна компенсаційна здатність за рахунок гілкування
 • висока зимостійкість
 • раннє цвітіння
 • стійкість до вилягання
 • підвищена стійкість до розтріскування стручків та висипання насіння
 • високий потенціал урожайності

Рекомендації

 • рекомендована густота стояння на момент збирання –450-550 тис./га
 • рекомендований до вирощування в Степу, Лісостепу та на Поліссі

Результати випробувань в 2015році, т/га

traviata-01.jpg

*урожайність за 8% вологості


KWS