KWS

Переваги гібридів

За умов достатнього ресурсно-технологічного і фінансового забезпечення перевагу надають гібридам. Порівняно з сортами, гібриди мають низку переваг:

  • генетично зумовлену вищу (на 15-30%) продуктивність;
  • кращі параметри посівних якостей, зокрема одноростковість, що дуже важливо при сівбі на кінцеву густоту;сходи гібридів проявляють надалі більш дружній, синхронний, і вирівняний ріст і розвиток, що дає змогу проводити якісний догляд і збирання врожаю;
  • гібриди характеризуються інтенсивним стартовим ростом, швидше формують потужний асиміляційний апарат, що створює передумови прискореного нагромадження органічної маси і цукру в коренеплоді, а також дає змогу ефективніше конкурувати з бур'янами (біологічно їх пригнічувати) за використання факторів життя;
  • гібриди цукрових буряків краще вирівняні як за габітусом рослин (будова і розвиток листкового апарату та коренеплоду), так і за технологічними якостями (вмістом цукрози, шкідливих та нешкідливих для цукроваріння речовин).

Проте гібриди, порівняно з сортами, вимогливіші до умов зовнішнього середовища, потребують посиленого догляду, оптимально високого забезпечення елементами живлення, вологою та іншими факторами життя.


KWS