KWS

20.05.2014 Гібриди кукурудзи KWS — сучасне та надійне джерело біоенергії

Читайте про селекцію енергетичних гібридів KWS.

З постійним зростанням населення на планеті зростає й попитна забезпечення населення енергоресурсами та продуктами харчування. Так як відбувається постійне зменшення запасів вугілля, нафти та газу, все більшої актуальності набуває видобуток енергії з біологічного палива. Саме таке паливо забезпечують рослини, які є майже невичерпною сировинною базою.

Компанія KWS — одна з компаній-світових лідерів в селекції та виробництві насіння сільськогосподарських культур. Це компанія, яка постійно впроваджує селекційні програми, що дають можливістьотримувати нові гібриди з підвищеним виходом енергії з одиниці площі.Більш ніж 150-річна селекційна робота компанії KWS допомогла закласти фундамент окремої програми вирощування енергетичних культур. Компанія KWS застосовує цілковито новітній підхід, який в ході процесів селекції дав можливість отримати гібриди з високим виходом енергії із одного гектара. В першу чергу, мета селекції – отримання біомаси та енергії.

Джерела біоенергії

Енергія біомаси поступає у вигляді різноманітних енергоносіїв: тверде паливо, біодизель та біоетанол, а також біогаз, на якому працюють багато різних приладів. З біогазу, джерелом отримання якого є рослини, можна отримати електроенергію, тепло та газове паливо: завдяки широким можливостям застосування біогаз є одним із найпоширеніших видів біоенергії. Однорічні та багаторічні трав’яні рослини, дерева — все це використовується в якості сировини, а згодом – і в якості енергетичних культур. Енергетичними культурами, які сьогодні використовують для отримання енергоносіїв є: ріпак, соняшник – для виготовлення біодизелю; кукурудза, цукровий буряк, жито, пшениця – для виготовлення біоетанолу; кукурудза, сорго, цукровий буряк, жито та соняшник для виготовлення біогазу.

Біодизельв Європі переважно отримують з ріпакової та соняшникової олії та використовують як альтернативу дизельному паливу.

Біоетанолотримують шляхом ферментації рослин з високим вмістом цукру та крохмалю: наприклад, цукровий буряк, кукурудза або зернові культури, та використовують як альтернативну бензину.

Біогаз — це одне із найуніверсальніших джерел біоенергії. Він придатний для вироблення електрики, тепла та пального. Станом на сьогоднішній день, біогаз, головним чином, виробляють на спеціальних заводах, а згодом переробляють в електрику та тепло в децентралізованих теплових блоках та генераторних станціях. Електрика, отримана в результаті такого процесу, поступає в електричну мережу загального користування.

Ефективність, а водночас і економія завдяки такому заводу з виробництва біогазу, пов’язана напряму з одночасним використанням тепла (завдяки комбінованому виробництво електро- та теплової енергії) в конкретних теплових мережах. Біогаз є сумішшю газів, що має однакові хімічні та фізичні властивості, що й природний газ після очищення від метану. Основою для отримання біогазу, а потім енергії в результаті його спалювання, є рослини. Для отримання біогазу добре себе зарекомендувала така культура як кукурудза.

Кукурудза – біомаса першого класу

В Німеччині та країнах ЄС енергетична кукурудза є основним джерелом сировини для заводів по виробництву біогазу. Кукурудза наразі є основним субстратом майже для всіх заводів з виробництва біогазу у Німеччині. Придатність культури для використання зумовлена високою врожайністю та відсутністю проблем у її вирощуванні. Для забезпечення необхідною кількістю біомаси, її виробництво повинно сягнути найвищих показників ефективності, а отже, використання для цього цілої рослини є цілком доцільним рішенням.

Ще у 2002 році компанія KWS почала реалізацію власної селекційної програми зі створення сортів енергетичної кукурудзи, поряд із вже існуючими програмами по зерновій та силосній кукурудзі. З того часу показники урожайності на 1 га було збільшено майже на 20%.Сьогодні в Європі наші гібриди займають лідируючі позиції у цій галузі й багато господарств, які займаються виробництвом біогазу, використовують при цьому виключно гібриди компанії KWS.

Гібриди кукурудзи KWS для вирощування на біогаз

Так як останніми роками в Україні все більше уваги приділяється отриманню енергії з біомаси, актуальним є питання правильного підбору гібридів кукурудзи для вирощування. А головне,чи всі гібриди підходять для використання на біогаз. Особливістю таких гібридів є, в пергу чергу, максимальна кількість зеленої маси з одного гектара та придатність гібриду до силосування. Тобто, це повинен бути високорослий, а відповідно, високоврожайний гібрид з високою ремонтантністю. В даному випадку, ремонтантність забезпечує накопичення максимальної кількості сухої речовини та проведення якісного силосування.

Для вирощування гібридів на біогаз компанія "КВС-Україна" у своєму портфоліо має 6 гібридів з ФАО 210-380. Це гібриди:Роналдініо,Еміліо,Богатир,КВС 381,Колібріс,Каріфолс. Вони мають потенціал урожайності зеленої маси 6-8,5 т/га й при цьому відзначаються високою ремонтантністю. З більш детальною характеристикою гібридів можна ознайомитисьтут.

Погляд у майбутнє – сучасна робота для ринків у 2025 році

Сучасна селекційна робота по створенню нових високоенергетичних гібридів не вперше долає труднощі, будучи в своїх діях та поглядах орієнованою на майбутнє. Сьогодні компанія KWS бере на себе провідну роль та відповідальність у званні провідного селекціонера. В селекційній роботі застосовуються найновітніші технології 21 століття. Науково-дослідна робота компанії KWS пов’язана з розвитком тих сфер, де є високий потенціал досягнення ще більшої ефективності та результативності.

Біоенергія – це справжній скарб із широкою сферою застосування (тепло, електрика, паливо), та водночас цей скарб не потребує великих витрат. Компанія KWS має дуже великі надії на біоенергетичний сектор та подальше використання біоенергії у різних напрямках роботи: види біопалива разом із виробленням теплової та електроенергії, а також внесок в існуючі мережі природного газу.


KWS