KWS

04.03.2015 Кайфус і Колібріс – гібриди кукурудзи нового покоління

Гібрид Кайфус
Гібрид Кайфус

Читайте проособливості нових гібридів та їх переваги за різнихумов вирощування.

Ми звикли підбирати гібрид для вирощування, базуючись на основних чотирьох показниках:

  • напрям використання,
  • ФАО,
  • урожайність,
  • вологовіддача.

Це правильний підхід, проте хотілосябзауважити, що гібриди характеризуються й іншими показниками і вони є не менш важливими при вирощуванні кукурудзи.

Для прикладу візьмемодва гібриди:Кайфус та Колібріс, які не суттєво відрізняються по ФАО, протесуттєво відрізаються засортовими характеристиками. В чому ж різниця і що спільного у даних гібридів?Спільним є те, що вних близьке ФАО. Різниця між ФАО Кайфуса і Колібріса– 40 одиниць, а це – 4 дні вегетації. Так, згідно класифікації ФАО, гібрид з цим показником у 330 одиниць досягне фізіологічної стиглості на 104день, тоді як гібрид з ФАО 370 досягне фізіологічної стиглості на 108день. Проте, кількість днів вегетації буде залежати від суми ефективних температур, ацей показник є більш точнимтому, щоодин і той же гібрид буде на півдні достигати швидше ніж на півночі. Це пов’язано з різницею температурного режиму і це потрібно враховувати при вирощуванні в певній грунтово-кліматичній зоні.

Які ж все таки відмінності між цими гібридами?По-перше, цетип розміщення листової пластинки. У Кайфуса листки мають проміжне розміщення (напіверектоїдне),томуйого не варто загущувати більше 75 тис. рослин на гектардо збирання взоні достатнього зволоження, борослини будуть конкурувати між собою. Колібрісмає вертикальне (еректоїдне) розміщення листків, що позитивно впливає на ефективне використання світла. Рослини не конкурують між собою. Тому, якщо є достатня кількість опадів абовикористовується зрошення,можна загущувати до 80-85 тис. рослин на гектар. Звичайно, взоні недостатнього зволоження густота стояння має бути не більше 55-60 тис./га.По-друге, це ремонтантність. Кайфус має напівремонтантний тип рослини, тобтолистостеблова маса достатньо швидко висихає після настання фізіологічної стиглості. Крім того, в нього швидко висихаютьнетільки листки, а й обгортки початків, при цьомупочаток відкривається і зерно швидко скидає вологу. Завдяки цьому показнику він має ареал вирощування від Дніпропетровської області до Сумської. Такожйого вирощують і на Західній Україні. Це підтверджує той факт, що сьогодні не має прив’язки до ФАО гібрида і його вологовіддачі. Вона залежить від суто сортових особливостей гібриду.Колібріс має ремонтантну рослину (зелену і підвищеної вологості), що особливо важливо для вирощування у південних регіонах. Чому саме там? Тому,що в цих регіонах існує ризикокрім грунтової засухи, ще й повітряної засухи, аремонтантні гібриди краще протидіють цьому чиннику, так як мають вищу життєздатність самої рослини. Відповідно, в них проходить подовжений час фотосинтез і налив зерна. Такожособливою перевагою Колібріса, як ремонтантного гібриду, євища стійкість до вилягання, особливо за пізнього танавіть зимового збирання. За рахунок високої ремонтантностівін має вищу опірність стебловим хворобам, які є причиною вилягання. Щеремонтаність є перевагою при вирощуванні на силос. Вона забезпечує максимальне накопичення сухої речовини у зерні і при цьому листостеблова маса не згорає і залишається оптимальною для силосування і отриманню якісного силосу. Але, при високій ремонтантності, Колібріс володіє швидкою вологовіддачеюза рахунок висихання обгорток початка і його відкриванню при зменшенні вологості нижче 32%. Томуданий гібрид є придатним для вирощування від Одеської області до півдня Київської, Хмельницької областей.

Спільним у даних гібридів є те, що при низькій густоті стояння вони мають хорошу компенсаційну здатність. Так, Кайфус компенсує невисоку густоту стояння формуванням більшої кількості рядів зерен та формування другого початка. Колібріс же формує більшу кількість зерен в ряду, до 45-47 шт. при густоті 50 тис./га. Таким чином, дані гібриди не потрібно загущувати і при цьому можна гарантовано отримати закладений потенціал урожайності.Все це і відображається на потенціаліїх урожайності, який становить у Кайфуса 16 т/га, а у Колібріса – 17,0 т/га. І це не біологічний потенціал, а той, щобув отриманий в демо-посівах.Так, в 2014році, Кайфус на зрошенні у ФГ ВікторіяТатарбунарського р-ну, Одеської області сформував урожайність 15,8 т/га при вологості 14%. А Колібріс, у 2013 році, сформував урожайність в 17,5 т/га в перерахунку на базисну вологість в ТОВ Агролідер УкраїнаБілоцерківського р-ну Київської області. Середня урожайність Кайфуса таКолібріса в зоні Лісостеп у 2014 році склала 11,3 і 11,4 т/га відповідно, іце при дотриманні традиційних технологій.

Знаючи такі особливості гібридів, можна правильно підібрати продукти для певних умов і при цьому обмежити вплив зовнішніх факторів:посуха, недостатня кількість ефективних температур, ураження хворобами тощо. І, щонайголовніше, розкрити закладений потенціал урожайності вкожен гібрид в повній мірі!

Колібріс на полях Шамраївського цукрового заводу

Колібріс на полях Шамраївського цукрового заводу


KWS