KWS

15.04.2014 Строки сівби цукрових буряків у погодних умовах 2014 року

Строки сівби цукрових буряків – один із найважливіших факторів технології вирощування цієї культури, від якого значною мірою залежить отримання оптимальної густоти рівномірно розміщених по площі рослин цукрових буряків. При виборі оптимальних строків сівби цукрових буряків слід враховувати такі фактори:

  • Різні гібриди цукрових буряків вимагають від 160 до 220 днів вегетації, тому бажано їх висівати якомога раніше, враховуючи, що сучасні гібриди в основному стійкі до цвітушності;
  • Весняний заморозок -6-7оС згубний для рослин буряків;
  • Весною часто існує ризик втрати вологи із посівного шару;
  • У перезволоженому холодному грунті проростки часто пошкоджуються коренеїдом і гинуть від нестачі кисню, а в сухому – можуть загинути або ослабнути від нестачі вологи.

Враховуючи всі ці фактори,виробникам хотілось би подовжити вегетаційний період за рахунок раннього посіву цукрових буряків. Але для того, щоб не помилитись у виборі строків сівби слід враховувати, що найкращі умови для появи сходів складаються при прогріванні грунту на глибині 10 см вище +10оС. За таких умов за оптимальної глибини загортання насіння 2,5 см сходи з’являються через 10-12 днів і енергетичних запасів у насінні цілком достатньо для отримання оптимально розвинутих рослин. Якщо ж проводити сівбу за відносно низької температури грунту+4-5оС, то проростання насіння і поява сходів, навіть за оптимальної глибини загортання насіння розтягується в часі до 20-25 діб, що враховуючи енергетичні запаси поживних речовин у насінні може призвести до різкого зниження енергії проростання і схожості рослин. Особливо несприятливо впливає на ці параметри зниження температури грунту і надмірні опади в цей період. За таких умов насіння цукрових буряків може просто загинути у перезволоженому холодному грунті. Про це свідчать і дослідження Інституту цукрових буряків та біоенергетичних культур НААНУ (Таблиця 1).

Як відмічають В.А.Доронін і Ю.А.Кравченко, при зниженні температури грунту і подвійному зволоженні у дослідах практично повністю була втрачена і енергія проростання і схожість насіння цукрових буряків.

Таблиця 1.

Вплив умов пророщування на енергію проростання та схожість насіння цукрових буряків

Питома маса насіння, г/см2

20C нормальна вологість

20C подвійна вологість

10C нормальна вологість

10C подвійна вологість

Енергія проростання, %

Схожість, %

Енергія проростання, %

Схожість, %

Енергія проростання, %

Схожість, %

Енергія проростання, %

Схожість,%

0,804

92

97

65

81

18

27

1

4

0,725

93

94

64

83

13

25

1

1

0,710

91

94

63

78

16

35

1

1

0,673

87

90

63

78

15

31

0

0

0,601

69

72

44

54

0

23

0

0

Дані досліджень Інституту цукрових буряків (В.А. Доронін, Ю.А.Кравченко, 2006-2007 рр.)

Аналіз перебігу погодних умов з 15.03 по 14.04.2014 р. (за даними сайтуwww.rp5.ua) у основних бурякосіючих регіонах України показує, що протягом останніх 30 днів (з 15 березня по 14 квітня) поряд з відносно теплими періодами із 20 по 30 березня, коли середньодобова температура повітря становила +8,3 – +9,5оС, спостерігалось 2 холодних періоди – з 31 березня по 5 квітня і з 11 квітня по 14 квітня, коли середньодобова температура становила відповідно +3,3оС і +3,8оС, а мінімальна температура поверхнігрунту в окремі ночі знижувалась до -6-7оС, що, поряд із випадінням опадів, може негативно вплинути на проростання насіння цукрових буряків, затягнути терміни появи їх сходів і може призвести до зниження густоти стояння.

Це ще раз підтверджує той тезис, що при виборі строків сівби цукрових буряків слід орієнтуватись не на короткострокове підвищення температури повітря і ґрунту, а на довгостроковий прогноз погоди і особливості кліматичних умов кожного конкретного регіону.

Свидинюк Іван Миколайович,
продакт-менеджер з цукрових буряків ТОВ "КВС-Україна"


KWS