KWS

Ілюзія ранньої весни

Строки сівби цукрових буряків – один із найважливіших факторів технології вирощування цієї культури, від якого значною мірою залежить отримання оптимальної густоти рівномірно розміщених по площі рослин цукрових буряків. При виборі оптимальних строків сівби цукрових буряків слід враховувати такі фактори:

  • Різні гібриди цукрових буряків вимагають від 160 до 220 днів вегетації, тому бажано їх висівати якомога раніше, враховуючи, що сучасні гібриди в основному стійкі до цвітушності;
  • Весною часто існує ризик втрати вологи із посівного шару.

Враховуючи всі ці фактори, виробникам хотілось би подовжити вегетаційний період за рахунок раннього висіву цукрових буряків. Але для того, щоб не помилитись у виборі строків сівби слід враховувати біологічні особливості культури. Найкращі умови для появи сходів складаються при прогріванні ґрунту на глибині 10 см вище +10оС. За таких умов за оптимальної глибини загортання насіння (2,5 см) сходи цукрових буряків з’являються через 10-12 днів і енергетичних запасів у насінні цілком достатньо для отримання оптимально розвинутих рослин. Якщо ж проводити сівбу за відносно низької температури ґрунту (+4-5оС), то проростання насіння і поява сходів, навіть за оптимальної глибини загортання насіння розтягується в часі до 20-25 діб, що враховуючи енергетичні запаси поживних речовин у насінні може призвести до різкого зниження енергії проростання і схожості рослин. Особливо несприятливо впливає на ці параметри зниження температури ґрунту і надмірні опади в цей період. За таких умов насіння цукрових буряків може просто загинути у перезволоженому холодному ґрунті. Про це свідчать і дослідження Інституту цукрових буряків та біоенергетичних культур НААНУ (Таблиця 1). Як відмічають В.А.Доронін і Ю.А.Кравченко, при зниженні температури ґрунту і подвійному зволоженні у дослідах практично повністю була втрачена і енергія проростання і схожість насіння цукрових буряків.

Таблиця 1. Вплив умов пророщування на енергію проростання та схожість насіння цукрових буряків

Питома маса насіння, г/см2

20C нормальна вологість

20C подвійна вологість

10C нормальна вологість

10C подвійна вологість

Енергія проростання, %

Схожість, %

Енергія проростання, %

Схожість, %

Енергія проростання, %

Схожість, %

Енергія проростання, %

Схожість,%

0,804

92

97

65

81

18

27

1

4

0,725

93

94

64

83

13

25

1

1

0,710

91

94

63

78

16

35

1

1

0,673

87

90

63

78

15

31

0

0

0,601

69

72

44

54

0

23

0

0

Дані досліджень Інституту цукрових буряків (В.А. Доронін, Ю.А.Кравченко, 2006-2007 рр.)

Як показують спостереження за погодними умовами протягом березня і короткостроковий прогноз погоди на офіційному сайті Гідрометеоцентру України на квітень, в Україні ще не склались оптимальні для отримання нормальних сходів цукрових буряків погодні умови. Хоча в денні години в окремі дні температура повітря підвищувалась до +16-17оС, але нічні температури рідко перевищували +4-5ОС, що не дозволило достатньо прогрітися ґрунту і середні значення його температури лише в окремі дні перевищували +6оС, що вважається оптимальним для початку посівних робіт. Особливо несприятливі погодні умови для отримання сходів цукрових буряків склались у кінці березня – на початку квітня. У багатьох регіонах випали сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, що дуже несприятливо вплине на проростання насіння цукрових буряків на тих площах, які були на цей період засіяні (за даними Міністерства АПП станом на 27 березня було посіяно 20 тис. га). За нашими прогнозами ці площі перші кандидати на пересів за таких погодних умов.

Аналізуючи прогнози погоди Гідрометеоцентру (зважаючи ще на їх низьку достовірність) оптимальні умови для посівних робіт на буряковому полі в основних бурякосіючих регіонах у 2015 р. складаються лише в середині квітня, тому ми рекомендуємо дещо зачекати із висівом цукрових буряків, щоб не наражатись на небезпеку загибелі сходів і пересів культури.

Оптимальною температурою для початку посівних робіт на буряковому полі слід вважати +6-8оС на глибині 10 см. За такої температури ґрунту ми зможемо отримати сходи цукрових буряків за 15-18 днів, особливо, якщо будемо використовувати насіння, підготовлене за інноваційною технологією EPD (ранній розвиток рослин) без значної втрати енергії проростання і схожості.

Таким чином, при виборі строків сівби цукрових буряків слід орієнтуватись не на короткострокове підвищення температури повітря і ґрунту, а на довгостроковий прогноз погоди і особливості кліматичних умов кожного конкретного регіону, щоб не мати додаткових проблем і витрат на цукрових буряках.

Свидинюк Іван Миколайович,
продакт-менеджер з цукрових буряків ТОВ "КВС-Україна"


KWS