KWS

Холодостійкість нових гібридів кукурудзи та рекомендації щодо строків сівби

В сучасних умовах, з частоюлітньою посухою та спекою,важливим фактором отримання високих врожаїв кукурудзи євизначення оптимальних строків сівби, адженакопичена в зимовий період волога швидко випаровується навесні зарізкогопідвищеннятемператур. Звичайно, цей рік є винятком, проте загальна практика показує, весни в Україні немає. Досить часто зима переходить в літо і період сівбу в оптимальні строки є обмеженим.

Як відомо, оптимальна температура ґрунту на глибині загортанняпід час посіву кукурудзи складає10-12 ̊ С, адля сучасних гібридів вона навіть менша – на рівні +7-8 ̊С. Стійкий перехід середньодобових температур повітря весною через +10 ̊С, на основі середніх багаторічних даних, у Степу наступає 21 квітня,а у Лісостепу та Поліссі – відповідно 24 та 27 квітня. Якщо ж подивитись дані за 2014 рік,то перехід у Степу відбувся 16 квітня, у Лісостепу та Поліссі –відповідно 19 та 23 квітня. Тенденція до швидкого зростання температури в 2-3 декадах квітня зберігалась 2015 року. На основі цих показниківсільськогосподарські виробники починають практикувати зміщення строків сівби кукурудзи на 3-7 днівзадля забезпечення щойно висіяного насіння достатньою кількістю вологи на початкових етапах росту.

Звичайно, існує ризик ранкових заморозків та холодної погоди, особливонаприкінці квітня та на початку травня, та,відповідно, ризик пошкодження сходів кукурудзи. А сівба насіння у непрогрітий ґрунт призводить до пошкодження дротяниками та пліснявінням насіння в ґрунті. Томупри плануванні ранньої сівби кукурудзислід звернути увагу також і на поле, на якому планується сівба, а точніше – на рослинні рештки, залишені після попередника. Занаявності значної кількості рослинних решток, коли проекційне покриття поверхні ґрунту ними становить більше 50%, можлива затримка прогрівання верхніх шарів і різниця температур між таким і чистим від рослинних решток полемможе становити до 2-3 ̊С. Тому, розпочинати ранню сівбу гібридів кукурудзи потрібно з чистих від решток полів.

За оцінками спеціалістів, запізнення з посівом кукурудзи негативно впливає на врожайність. Так, запізнення на один день із посівом порівняноз оптимальним строком приводить до втрати врожайності близько1 ц/га. Також важливим фактором одержання дружніх сходів за ранньої сівби є глибина загортання насіння. Так як активність сонця тільки набирає обертів, і прогрівання ґрунту відбувається повільно, рекомендується проводити сівбу на меншу глибину, аніж за добре прогрітогоґрунту. Тобто, в 2-3 декаду квітня найкраще проводити сівбу на глибину 5-7 см, тоді як в першій декаді травня потрібно збільшувати до 7-10 см.

Селекційний процес насіннєвих компаній не стоїть на місці, і однеіз основних завдань селекціонерів –створення холодостійких гібридів, придатних для ранніх строків сівби.

При визначенні оптимальних строків сівби насамперед потрібно враховувати вимоги кукурудзи до середовища проростання та особливості агроекологічних умов весни. Особливо висока і підвищена реакція біотипів кукурудзи на зміни температурного режиму відмічається у початковий період розвитку, від сівби до появи сходів. Ранні строки сівби створюють небезпеку пошкодження рослин пізніми весняними заморозками, які, як правило, припадають на ІІ-ІІІ декаду травня. За даними багаторічних спостережень, періодичність весняних заморозків трапляються один раз на 7-9 років.Засприятливих умовпроростання насіння заранніхстроківсівбимає перевагу надпізнім сторомпосіву. Міжфазний період від викидання тацвітіння волоті до повної стиглості зерна скорочується, а при пізніх – подовжується.

Загалом немає єдиного погляду щодо температури ґрунту, за якоїнеобхідно розпочинати сівбу кукурудзи. Проведені науковцями компанії "КВС-УКРАЇНА"дослідженнявказують на доцільність ранніх строків сівби, коли грунт прогрівається до +6-8 о С. Рослини кукурудзи ранніх строків сівби формують на 12-15% вищу врожайність за рахунок поліпшення водного режиму ґрунту на початкових етапах вегетаційного періоду.

Результати фенологічних спостережень за ростом і розвитком кукурудзи показують, що за сівбив ранні строкиза температури ґрунту 6-8 о С (початок другої-третьоїдекадиквітня) отримуваликращі сходи, аніж коли кукурудза висівалась в період з 5 по 15 травня.

Так як холодні умови в період проростання кукурудзи трапляються не щорічно і "спіймати"їх дуже важко, то існують лабораторні методи визначення цього показника. Для цього певну кількість посівного матеріалу висівають в ящики, заповнені ґрунтом з поля (дають більш точніші результати) або на фільтрувальний папір. Насіння розміщуютьу кліматичні камери, де підтримують температуру +10 о С протягом20 днів, після чого його переміщують в комфортні умови з температурою +25 о С. Після відростання в таких умовах протягом 3 діб проводять остаточне визначення схожості.

Компанія "КВС-УКРАЇНА"щорічно проводить такий аналіз для визначення холодостійкості гібридів кукурудзи, особливо нових. Це робиться з метою рекомендації фермерам правильних строків сівби погібридно.

Визначення холодостійкості кукурудзи методом лабораторного пророщування

Гібрид ФАО Тип зерна Схожість теплий тест, % Схожість холодний тест,% Відсоток збереження схожості
КІНЕСС 210 Кременистий 98 98 100
КОЛІАС 210 Кременистий 98 96 98
КАНЬЙОНС 230 Зубоподібний 97 97 100
КВС 2323 260 Зубоподібний 96 96 100
КВС 2370 280 Зубовий 97 97 100
КРАБАС 300 Зубоподібний 96 96 100
КЕРБЕРОС 310 Зубоподібний 96 94 98
КАМАРІЛЛАС 320 Зубовий 98 96 98
КВС 6471 340 Зубовий 96 96 100
КІНЕМАС 350 Зубовий 96 96 100

З таблиці видно, що немає залежності між ФАО, типом зерна тахолодостійкістю. Так, всі протестовані зразки показали високу схожість 94-98% навіть за умовхолодного пророщування. Відсоток збереження схожості нових гібридівзахолодногопророщування порівняноз оптимальним становить 100%. Тобто, фактично всі гібриди можна і навіть потрібно висівати за температури ґрунту на глибині загортання насіння +7-80С. За таких умов можна розкрити максимальний потенціал гібридів.

Для ранніх строків сівби рекомендовані нові гібриди кукурудзи КАНЬЙОНС ФАО230, КВС 2323 ФАО 260, КВС 2370 ФАО 280. Дані гібриди за рахунок інтенсивного початкового розвитку здатні розвиватися без фізіологічних змін навіть за знижених температур. Також вони мають зупободібний та зубовий тип зерна, а відповідно – швидку вологовіддачу. Також їх відмінною характеристикою є ремонтантність, яка дозволяє витримувати серпневу посуху та повноцінно налити зерно.

Для вас статтю підготували

KWS_employees Хроменко Юрій, торговий представник в Черкаській області (моб. 095 272 61 04)
KWS_employees Гріщенко Олександр, агроном-консультант в Черкаській області (моб. 050 461 18 51)

Бажаємо гарних врожаїв!


KWS