KWS

Рентабельність вирощування соняшнику

Минулого року за офіційними даними Державної служби статистики України валовий збір соняшнику склав 12,2 млн ​​тон за врожайності 2,0 т/га, що на 10,7% менше,ніж в 2016 році. Зниження виробництва соняшнику відбулося за рахунок зниження врожайності, яка в 2016 році становила 2,3 т/га.

Незважаючи на це, зареалізаційноїцінив 8800-9040 грн/т без ПДВ соняшник залишається однією з найрентабельнішихкультур. Навіть за середньої врожайності в 2,0 т/га зареалізаційної цінив 8800 грн/твиручка складає 17600грн/га. За витрат в11000 грн/га чистий дохід складе 6600грн/га. Відповідно, рентабельність виробництва буде 60% (6600/11000*100).

Наприклад, рентабельність виробництва кукурудзи за середньої урожайності в 5,4т/га тареалізаційноїціни4000 грн/т без ПДВ становить34%.

Зважаючи на те, що урожайність на рівні 2,0 т/га є середньою по Україні, окремі господарства отримують урожайність в 4,0-4,5 т/га при дещо більших витратах. Орієнтуватися на таку урожайність можна, проте слід зважувати на природні фактори, які можуть її знизити, тому більш виправданим є отримання стабільної урожайності на рівні 3-3,5т/га.

sonnenblume1

Для отримання такої врожайності необхідним є вирощування пластичних гібридів соняшнику, які позитивно реагують на покращення умов вирощування підвищенням урожайності, але в той же час помірно її знижують за погіршення умов. За результатами випробування 2016-2017 рр., гібрид КВС ДРАГОН демонструє стабільну врожайність у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування. В зоні Степу середня врожайність гібрида була на рівні 2,7 т/га, в Лісостеповій зоні – 3,1 т/га та на Поліссі – 3,5 т/га. Найвища урожайність в 2017 році була досягнута в ТОВ "Ольга"Вінницької області – на рівні 5,0 т/га. Тобто, за інтенсивної технології вирощування урожайність гібрида може сягати понад 5 т/га.

КВС ДРАГОН – це класичний гібрид із високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси, фомопсису та фомозу. Стійкий до вовчка рас А-Е, має рослину 150-170 см заввишки та кошик діаметром 16-20 см. Відзначається стійкістю до вилягання. Рекомендований до вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах.

Окрім КВС ДРАГОН,цього рокув портфоліо гібридів соняшнику "КВС-УКРАЇНА" входить новий гібрид для системи Clearfield КВС АСЕР КЛ. Даний гібрид має середньої висоти рослину, стійкий до вовчка раси А-Е. Гібрид формує потужну кореневу систему, що забезпечую високу толерантність до посухи. Потенційна урожайність на рівні5,5т/га насіння.

sonnenblume_3

Селекціонери компанії KWS працюють над створеннямнових класичних гібридів соняшнику та для систем ClearfieldPlus і Clearfield. Наразі новостворені гібриди проходять державні випробування та будуть зареєстровані найближчим часом.

Таким чином ми розширимо лінійку гібридів соняшнику та запропонуємо продукти для будь-якої технології та умов вирощування наступного сезону.

Матеріал підготував:

krasnpvsky_pic_1 Сергій Красновський, продакт-менеджер відділу кукурудзи та олійних культур

KWS