KWS

Урожайність гібридів кукурудзи KWS в Полтавській області

Компанія KWS щороку проводить досліди у різних ґрунтово-кліматичних зонах України по вивченню впливу різноманітних факторів на врожайність гібридів кукурудзи, зокрема строку сівби, густоти, норми та строків удобрення, швидкості сівби, посіву змішаного ФАО гібридів і т.ін. Більшість результатів ми представляємо на наших національних Днях поля. Але, окрім дослідів, закладається велика кількість демо ділянокз метоювивченняпродуктивностіі потенціалу гібридів у конкретних умовах з використаннямтехнологіїгосподарства. Таким чином, ми більш детально вивчаємо наші гібриди, тоді як господарства самостійно можуть оцінити їх потенціал і підібрати для себе найкращий. Тим більше, що все насіння, яке висівається на демо,– це звичайні комерційні партії. Підтвердженням класу гібриду є його висока врожайність в товарних посівах.

KWS-gibrydy-kukurudzy-svk-bagachansky-poltava-oblast-06.jpg

В даній статті ми розповідаємопро врожайність основних гібридів кукурудзи KWS в демо та товарних посівах, які вирощуються на Полтавщині.

Полтавська область розміщена в центральній частині України. Понад 80% території області знаходиться в зоні Лісостепу і близько 20% –перехідний Степ. Південна частина областіхарактеризується сильною посухою та малою кількістю опадів. Ґрунти володіють значною неоднорідністю, строкатістю, домінуванням чорноземів, опідзолених ґрунтів та пісків, що добре сприяєвирощуваннюсільськогосподарських культур, в тому числі і кукурудзи.

Сьогодні, коли ми живемо в умовах змінного клімату та недостатньої кількості опадів під час вегетації с/г культур, потрібно приймати правильні рішення для ведення прибуткового бізнесу в аграрній сфері, в тому числі і привирощуванні кукурудзи. Особливу увагу необхідно звертати на підбір гібридів та дотримання технології їх вирощування. На погодні умови вплинутими звичайно не зможемо, але можемо вижати максимум, що в наших силах. Для цього і потрібно підібрати такий гібридний склад, з якимможна вижимати цей максимум.

Пропонуємо ознайомитися з цікавою інформацієюстосовногібридів, щонайкраще підходять для Полтавської області, та їх потенціалом, проаналізувавширезультати їх врожайності в демо ітоварних посівах.

Для початку розглянемогібрид КВС 2370 ФАО 280 із зубовим типом зерна, швидкою вологовіддачею та ремонтантністю. Зубовий тип зерна сприяє швидкому відтоку вологи після настання фізіологічної стиглості, що дає можливість досягати в полі вологості зерна у вересні-жовтні навіть 14%.

KWS-2370-svk-bagachanskyi-poltava-oblast-02.jpg

Рис. 1. Гібрид кукурудзи КВС 2370 ФАО 280 (СФКБагачанський, Хорольський р-н)

Ще одним з гібридів є КРАБАС ФАО 300 . Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності зерна. Максимальний потенціал демонструє за інтенсивної технології з високим рівнем забезпечення добривами.

KWS-krabas-svk-bagachanskyi-poltava-oblast-01.jpg

Рис. 2.Гібрид кукурудзи КРАБАСФАО 300(СФКБагачанський, Хорольський р-н)

Наступний гібрид–КЕРБЕРОС ФАО 310 . Топ гібрид в своїй групі стиглості, який стабільноформує високу врожайність за різних умов вирощування. Придатний для вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями. Має крупне зерно з високою масою 1000 зерен та володіє швидкою вологовіддачею за рахунок відкривання обгорток качана. Це улюбленець всіх сільгоспвиробників, який приносить високі прибутки та сталі врожаї.

KWS-kerberos-svk-bagachanskyi-poltava-oblast-04.jpg

Рис. 3. Гібрид кукурудзи КЕРБЕРОС ФАО 310(СФКБагачанський, Хорольський р-н)

Гібрид КІНЕМАС ФАО 350 характеризується швидкою вологовіддачею та толерантністю до посухи. Це один з найкращих гібридів для умов з недостатнімвологозабезпеченням.

KWS-kinemas-svk-bagachanskyi-poltava-oblast-05.jpg

Рис. 4.Гібрид кукурудзи КІНЕМАС ФАО 350(СФКБагачанський, Хорольський р-н)

Нижче представлений графік із середньою врожайністю гібридів на демо-посівах Полтавської області, де лідером за цим показником є КЕРБЕРОСФАО 310 – 9,5 т/га, при середній вологості 15,1%. ГібридКВС 2370 ФАО 280 сформував урожайність 9,0 т/га,прицьому вологість склала 14,8%, аКІНЕМАСФАО 350 – урожайність 8,8 т/га з вологістю 16,1 %.КРАБАСФАО 300 сформував урожайність 8,6 т/га, середня вологість по всім локаціям склала 15,1%. Урожайність приведена в перерахунку на 14%.

urozhaynist-gibrydiv-kukurudzy-kws-v-poltavskiy-oblasti.jpg

Рис. 5.Середня урожайність та вологість гібридів в демо, Полтавська обл.

За результатами демо можна зробити висновок про урожайність та вологовіддачу гібридів, проте цікаво проаналізувати гібриди в товарних посівах, враховуючи різні технології вирощування та кількість опадів.

В товарних посівах господарства ДП Вітал-Агро, що знаходиться в Полтавському районі, був посіяний КВС 2370 ФАО 280 . На полі, де вирощувався гібрид, було проведено глибоке рихлення на глибину 30 см та внесено 10 т/га курячого посліду. Попередник – кукурудза на зерно.Мінеральні добрива вносили в 2 етапи: 1-й етап –в передпосівну культивацію КАС 32 – 100 кг/га (N32), 2-й етап – 100 кг/га КАС32 (N32) по вегетації обприскувачем. За період вегетації (травень-вересень)випало близько 206,4 мм опадів. Урожайністьв перерахунку на 14% склала 10,5 т/га, а збиральна вологість становила 14,8%.

В господарстві ТОВ Агрофірма іменіДовженка(Шишацькийрайон)теж був посіяний гібрид КВС 2370 ФАО 280 . Основний обробіток ґрунту був аналогічний як і в ДП Вітал-Агро – глибоке рихлення на глибину 30 см, але попередником був цукровий буряк. Мінеральні добрива вносилися тільки під культивацію – 250 кг/га селітри (N85). За вегетацію випалоблизько 280 мм опадів, що майже на 80 мм більше, ніж в Полтавському районі. Урожайність склала 12,0 т/га, а збиральна вологість становила 15,1%.

З результатів видно, що один і той же гібрид за різних технологій формує різні врожаї, і різниця є суттєвою – 1,5 т/га. Очевидно, що найбільший вплив на урожайність мали опади, яких в Шишацькому районі випало на 73,6 мм більше, хоча удобрення у ДП Вітал-Агро, враховуючи курячий послід, було значно вище.

Ще одним з основних факторів, які впливають на урожайність, є обробіток ґрунту. Наш багаторічний досвід показує, що кукурудза найкраще себе почуває на полях, де проводиться оранка. Алене всі мають можливість провести оранку, що може призводити до зниження урожайності. Причин може бути декілька: відсутність своєї техніки, пізнє збирання попередника тощо. В цьому випадку основний обробіток проводять навесні, який може передбачати оранку чи дискування. Така ситуація склалася і в господарстві ТОВ Павільйон Флори(Миргородськийрайон). Основним обробітком на полі, де вирощувався гібридКЕРБЕРОС ФАО 310 ,було дискування. Кількість опадів за вегетацію – 226,4 мм. Урожайність гібрида на даному полі склала 10,2 т/га при збиральній вологості 16,5%. В господарстві ПСП Нива(Гадяцькийрайон)урожайність гібридуКЕРБЕРОСФАО 310 склала 11,1 т/га в сухому зерніпри вологості 15,8%, але основним обробітком ґрунту тут була осіння оранка, акількість опадів склала262,0 мм. В даному випадку ймовірно обробіток ґрунту мав суттєвий вплив, хоча і в Гадяцькому районі випало на 35,6 мм більше, що сприяло підвищенню врожайності.

Очевидно, що для кукурудзи, як культури інтенсивного типу в цілому, важливим є проведення якісного основного обробітку ґрунту. Однозначно він має проводитися восени та в більшості випадків передбачати оранку. Проте, під час вибору гібриду для певної технології вирощування дуже важливо дотримуватись рекомендацій селекційної компанії. Навіть для екстенсивної технології можна підібрати стабільні гібриди, які будуть не суттєво реагувати на різний обробіток ґрунту, а з такими гібридамияк КВС 2370 ФАО 280 та КЕРБЕРОСФАО 310отримати низьку врожайність взагалі досить складно!

Матеріал підотував:

vanzhula

Ванжула Дмитро Валентинович

Технолог з агрономії


KWS