KWS

Вирощування кукурудзи на крапельному зрошенні в умовах південного Степу

Південний Степ є сприятливим регіоном для вирощування кукурудзи різних груп стиглості, оскільки суми активних та ефективних температур дозволяють вирощувати кукурудзу з ФАО до 500. Наприклад, середня багаторічна сума активних температур (˃10 С) в Одеській області з початку квітня до кінця вересня складає 3050 С, а для формування врожаю кукурудзи з ФАО 400-500 потрібно 2800-2900С. Також тривалий період без мінусових температур здатний забезпечити гарантований врожай. Обмежуючим фактором при вирощуванні залишається волога, так як кількість опадів за вегетаційний період в цих регіонах може коливатися в межах 100-200 мм. У зв’язку з цим, задля забезпечення вологи в потрібній кількості застосовують полив. Останнім часом поширення набуває крапельне зрошення, яке дозволяє більш ефективно використовувати воду та проводити фергтигацію (полив із внесенням добрив) в потрібний для рослин період.

Застосування на посівах кукурудзи крапельного зрошення довело свою економічну доцільність в багатьох країнах світу. Особливо цінним в такій технології є економія води від 30 до 50% в порівнянні з дощуванням. Задля забезпечення високого та якісного врожаю кукурудзи потрібно від 3500 до 8000 м3 води на гектар в залежності від кліматичних умов і групи стиглості кукурудзи. Важливо проводити полив вночі або в періоди незначної сонячної активності для зменшення випаровування та кращої засвоюваності.

Наступною перевагою крапельного зрошення є можливість вчасної доставки потрібних добрив в критичні для живлення періоди. Наприклад, рослини кукурудзи потребують азот і калій протягом всього періоду вегетації, а фосфор потрібний в більшій мірі на ранніх етапах для формування потужної кореневої системи, а потім в період формування зерна.

Компанія КВС-УКРАЇНА породить власні дослідження ефективності використання крапельного зрошування під час вирощування кукурудзи в південних регіонах. Один із таких дослідів був закладений на полях ТОВ Хладконтакт в Біляївському районі Одеської області. На даному полігоні було представлено лінійку гібридів з ФАО від 300 до 400 наступних гібридів КРАБАС ФАО 300, КЕРБЕРОС ФАО 310, КАЙФУС ФАО 330, КВС6471 ФАО 340, КІНЕМАС ФАО 350, КВС 381 ФАО 350, КАРІФОЛС ФАО 380.Попередником на досліджуваному полі була морква. На полі з осені було проведено оранку та вирівнювання ґрунту боронами. Весною провели передпосівну культивацію. Посів було проведено 30 квітня 2017 р. пневматичною 4-х рядковою сівалкою Оптіма з укладанням трубки. Діаметр трубки 16 мм, відстань між емітерами 0,4 м, з можливістю виливу до 0,8 л/год.

Норма висіву по всіх гібридах склала – 90 тис. га, посів здійснювався по 24 рядки кожного гібрида для наближення умов досліду до виробничих. Разом з посівом було внесено в рядки стартові добрива Агрістарт (10-48-0) – 40 кг/га та Регент – 4 кг/га. Гербіцидний захист передбачав внесення Майстер Пауер в нормі 1,25 л/га.

Сумарно на досліджуваному полі внесли N229P59K31 вилито 3800 м3 води, що відповідає 380 мм опадів. Загальна кількість опадів становила – 462 мм/га.

grishchenko_stattya

Рис. 1.Проведення сівби з одночасним розкладанням трубки для поливу

grishchenko_stattya_1

Рис. 2 Загальний стан посіву на 20 червня 2017 року

На досліджуваному полі урожайність в перерахунку на базову вологість (14%) коливалась в межах 13,1-16,5 т/га та збиральна вологість 14,4-16,7% (Рис. 3). Найвищу врожайність 16,5 т/га сформував гібрид КВС 381 ФАО 350 та КІНЕМАС ФАО 350 – 15,2 т/га. Найнижча збиральна вологість була зафіксована у гібрида КЕРБЕРОС ФАО 310 та КРАБАСФАО 30014,4-15,2%. Навіть за вирощування гібридів з ФАО 350 можна досягнути високої врожайності і при цьому мати низьку збиральну вологість.

grishchenko_stattya_2

Рис. 3. Результати урожайності гібридів кукурудзи KWS при вирощувані на крапельному зрошенні

Досягнення високої урожайності, звичайно, є метою кожного господаря, проте основним орієнтиром є прибутковість. Ми спробували порахувати яка ж все-таки економічна ефективність вирощування кукурудзи на крапельному зрошенні. В таблиці 1 наведені орієнтовні витрати та економічна ефективність вирощування різних гібридів кукурудзи.0

grishchenko_stattya_5

Виручка = Урожайність, т х Вартість 1 т

Чистий дохід = Виручка – Собівартість виробництва

Рентабельність виробництва, % = Чистий дохід/Собівартість виробництвах 100

Загальні витрати на вирощування кукурудзи на зерно склали – 49301 грн. При ціні реалізації 4333 грн/т виручка від реалізації продукції варіювала в межах 58500-61100грн/га залежно від гібрида. При цьому рівень рентабельності коливався в межах 19-45%. Чистий дохід коливався в межах 9199-22199 грн/га. Найвища рентабельність виробництва була досягнута на гібридах, які сформували і найвищу врожайність КВС 381 ФАО 350 та КІНЕМАС ФАО 350 .

Отримані дані свідчать, що навіть за значних витрат на вирощування кукурудзи на крапельному зрошенні є економічна ефективність та доцільність такого вирощування. При досягненні урожайності в 14,1 т/га рентабельність складає – 24%, а при урожайності 16,5 т/га – рентабельність становить 45%, за умови реалізаційної ціни 4333 грн/т. При реалізаційній ціні, скажімо, 3500 грн/т, рентабельність в 20% досягається за урожайності – 16,9 т/га, а 50% – при урожайності – 21,1 т/га, що досягти буде не легко навіть на крапельному зрошенні. Тому, при вирощуванні кукурудзи на крапельному зрошені потрібно орієнтуватися на урожайність в 15-17 т/га та рентабельність на рівні 20-50%, залежно від реалізаційної ціни.

Матеріал підготував:

KWS_employees Торговий представник в Черкаській області Гріщенко Олександр Миколайович (050) 461-18-51


KWS